പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

faq(1)

ചോദ്യം: ഷാനിയുടെ ബ്രാൻഡ് എങ്ങനെയുണ്ട്?
ചൈനയിലെ പ്രശസ്ത ബ്രാൻഡായ ബാംബൂ ഫ്ലോറിംഗ്, ചോപ്സ്റ്റിക്ക് നിർമ്മാതാവാണ് ഷാന്യു, 18+ വർഷത്തെ നിർമ്മാതാക്കളുടെ പരിചയമുണ്ട്.

ചോദ്യം: നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളാണ് ഉള്ളത്?
CE, FSC, BV, FORME/A സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ തുടങ്ങിയവ.

ചോദ്യം: നിങ്ങളുടെ പേയ്‌മെന്റ് രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
ടി/ടി (ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ), വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ, പേപാൽ, എൽ/സി എന്നിവ വഴി പേയ്‌മെന്റ് സ്വീകരിക്കുക.

ചോദ്യം: നിങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ സമയം എത്രയാണ്?
നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ച് 20 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ.

ചോദ്യം: ഷിപ്പിംഗ് വഴി എന്താണ്?
നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള തുറമുഖത്തേക്ക് കടൽ.